joomla

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Archiwa

Filtr 

 • Przetrag - „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: "Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

  Ogłoszenie nr 588503-N-2019 z dnia 2019-09-03 r.   Miejski Ośrodek Kultury: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kult...
 • Wyniki naboru na stanowisko zastępcy dyrektora MOK

  W wyniku ogłoszonego konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie komisja konkursowa w dniu 5 września 2017 roku wybrała Panią Martę Pacak....
 • Nabór na zastępcę dyrektora

  DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie ogłasza nabór na stanowisko zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie Wymagania dla kandydatów: 1) obywatelstwo polskie, 2) pełna zdolność do czynności prawny...
 • Rozstrzygnięcie przetargu 22.02.2013

  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonegona zadanie„Elementy zewnętrzne – nawierzchnie, ślusarka”   ...
 • Elementy zewnętrzne – nawierzchnie, ślusarka

    DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000,00 euro Nr sprawy ZP.161.1.2013//128/2013 Ogłoszenie o wszczęciu post...
 • Przetarg rozstrzygnięty

  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GNIEŹNIE informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówieniapublicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonegona zadanie„Roboty remontowe i renowacyjne – dotyczy el...
 • Roboty remontowe i renowacyjne – dotyczy elementów zewnętrznych / brama, nawierzchnie, taras/

  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURYogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000,00 euro Nr sprawy : ZP.261.3.2012Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zosta...
 • Unieważnienie przetargu z 15.06.2012

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnieinformuje o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na  „Roboty remontowe i renowacyjne – dotyczy elementów zewnętrznych / brama, nawierzchnie, taras”prowadzonego w trybie prz...
 • Roboty remontowe i renowacyjne – dotyczy elementów zewnętrznych / brama, nawierzchnie, taras/

  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznegow trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000,00 euro Nr sprawy : ZP.261.2.2012Ogłoszenie o wszczęciu postępowania ...
 • Przetarg Roboty remontowe i renowacyjne...

  DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000,00 euro   Nr sprawy : ZP.261.1.2012Ogłoszenie o wszczęciu postępowani...
 • Przetargi

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnieinformuje o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na  „Roboty remontowe i renowacyjne – dotyczy elementów zewnętrznych / brama, nawierzchnie, taras”prowadzonego w trybie prz...