Odpowiedzi na zapytanie do siwz – dotyczy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

 UCZESTNICY

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

Odpowiadając na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Zamawiający wyjaśnia na podstawie posiadanych dokumentów co następuje.

 

Historia zmian:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *