Odpowiedzi na zapytanie do siwz – dotyczy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Gniezno, dnia 18.12.2019 r.

 UCZESTNICY

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

Odpowiadając na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Zamawiający wyjaśnia co następuje na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2019 r. Dz. U. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Odpowiedzi na zapytania do siwz

A-06 RZUT-PIETRO II

A-02 RZUT-PIWNICA

 

 

Historia zmian:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *