OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 632053-N-2019 z dnia 2019-12-04 r.

Miejski Ośrodek Kultury: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

załącznik nr 2 – Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

załącznik nr 3 – Wykaz usług

załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych

załącznik nr 5 – Wykaz osób

załącznik nr 6 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

załącznik nr 7 – Zobowiązanie innego podmiotu

załącznik nr 8 – Wzór umowy

załącznik nr 5 do Umowy Umocowanie Inżyniera Kontraktu

załącznik nr 9 – Program Funkcjonalno – Użytkowy

 

 

Historia zmian:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *